Duálne vzdelávanie so spoločnosťou POLLÁK ŠAĽA s.r.o.

POLLAK SALA Duálne vzdelávanie

Spoločnosť POLLÁK ŠAĽA s.r.o., so sídlom Diakovská 6245/9C, 927 01 Šaľa môže poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v nasledovných študijných odboroch:

Pollak Sala duálne vzdelávanie
  • 2433 H obrábač kovov
  • 2464 H strojný mechanik
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania získala naša spoločnosť v roku 2018.

V prípade, že máte záujem o praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti POLLÁK ŠAĽA s.r.o. kontaktujte naše personálne oddelenie.

POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
Personálne oddelenie
Diakovská 6245/9C
927 01 Šaľa

Kontaktná osoba
Melinda Polgárová
Tel: +421 (0) 31 770 7460
Email: personalistika@pollaksala.sk