Spracovanie zeleniny

AUTOMATICKÝ ODZRŇOVAČ LAHÔDKOVEJ KUKURICE
CC-A2 CornMaster

Tento automatický odzrňovač lahôdkovej kukurice je určený na automatické oddelenie zrna od klasov kukurice. Pokročilý automatický systém s kamerou s vysokým rozlíšením na detekciu nasmerovania a rezania kukurice.

ODZRŇOVAČ LAHÔDKOVEJ KUKURICE
KU-Z2 CornCut

Manuálne plnený odzrňovač lahôdkovej kukurice slúži na oddelenie zrna lahôdkovej kukurice od jadra klasov. V odzrňovači je použitý najnovší vo svete používaný typ orezávacej hlavy, čo zaručuje vysoký pracovný výkon vďaka lepšej priechodnosti klasov a vynikajúcu kvalitu zrna.

OSTRIČKA ODZRŇOVACÍCH NOŽOV
KU-ON 1A KnifeSharper

Ostrička nožov KU-ON 1A je určená na obnovu ostria špeciálnych nožov určených pre odzrňovače lahôdkovej kukurice KU-Z2 a CC-A2. Zariadenie má dvojpásovú konštrukciu. Polohovacie prípravky zabezpečujúce správnu geometriu ostria nožov. Ostrička má integrovanú elektroinštaláciu s bezpečnostnými funkciami.