Spracovanie zeleniny

ODLISŤOVAČ KUKURICE
KUS-xx CornHusk

Odlisťovač kukurice Corn Husk slúži na čistenie kukuričných klasov od listov. Stroj môže byť použitý ako pre lahôdkovú kukuricu, tak aj pre zrelé klasy v semenárstve. V ponuke je rad výkonovo odstupňovaných modelov: KUS-4C, KUS-8C, KUS-12C a KUS-16C. Prevádzka stroja je bezobslužná.

PRAČKA FAZUĽOVÁ
BW-60B BeanWash

Dvojfázové umývanie pre vyššiu kapacitu a nižšiu spotrebu vody. Prvá pračka s vysoko výkonnými tryskami, aktívny vodný filter a výkonné čerpadlo. Druhá pračka s tryskami na umývanie a so sedimentačnou nádržou. Voda prechádza z jednej pračky do druhej a recirkuluje.

SELEKTOR VZDUŠNÝ
AC-10B AirClean

Selektor vzdušný AC-10B AirClean je určený na odstraňovanie ťažkých častíc, kameňov a pod. zo špenátu a inej listovej zeleniny. Vibračný podávač so špeciálnym tvarom zabezpečuje správne oddelenie jednotlivých listov.