Profil obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Prijímateľ:
POLLÁK ŠAĽA s.r.o.
Diakovská 6245/9C
927 01 Šaľa

IČO: 36555690
DIČ: 2021762919

Tel: 031 770 7460
Email: pollaksala@pollaksala.sk
www.pollaksala.sk

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti POLLÁK ŠAĽA s.r.o. inováciou výrobného procesu.
Operačný program: Výskum a inovácie
Miesto realizácie projektu: Šaľa

Zverejňujeme zmluvu s dodávateľom vo verejnom obstarávaní.

Informácia o zrealizovanom projekte

Pollák Šaľa - Európske fondy