ZÁSOBNÍK PRIJÍMACÍ
BF-UNI BulkFeeder

FUNKCIA

Zásobník prijímací BulkFeeder je určený na príjem produktu do linky z nákladných automobilov. Je určený pre mnoho druhov zeleniny ako napríklad kukurica, fazuľa, hrášok, špenát, brokolica a pod.

POPIS

  • Verzia pre bočné, zadné alebo kombinované nasýpanie.
  • Rovnomerné dávkovanie produktu vďaka nasledovným hlavným častiam: dopravník zásobníka, dopravník dávkovací, dopravník vážiaci s digitálnymi váhami, rotačné hrable.
  • Plne nerezová konštrukcia.
receiving hopper, vegetable bunker, bulk feeder, receiving bunker, reception hopper, reception bunker, peas receiving bunker, dosing bunker, vegetable hopper,
receiving hopper, vegetable bunker, bulk feeder, receiving bunker, reception hopper, reception bunker, peas receiving bunker, dosing bunker, vegetable hopper,
receiving hopper, vegetable bunker, bulk feeder, receiving bunker, reception hopper, reception bunker, peas receiving bunker, dosing bunker, vegetable hopper,
receiving hopper, vegetable bunker, bulk feeder, receiving bunker, reception hopper, reception bunker, peas receiving bunker, dosing bunker, vegetable hopper,
receiving hopper, vegetable bunker, bulk feeder, receiving bunker, reception hopper, reception bunker, peas receiving bunker, dosing bunker, vegetable hopper,

ŠPECIFIKÁCA

  • Automatický režim riadený PLC a digitálnymi váhami.
  • Ovládanie farebným „touch screen“ displejom.
  • Diaľkové ovládanie z centrálnej riadiacej jednotky (velína).
  • Rotačné hrable zabezpečujú rovnomernejšie odsýpanie produktu z pásu do zásobníka nad pásom. Elektrické nastavovanie výšky počas práce.
  • Automatický režim riadený PLC a digitálnymi váhami.

ODLISŤOVAČ KUKURICE
KUS-xx CornHusk

Odlisťovač kukurice Corn Husk slúži na čistenie kukuričných klasov od listov. Stroj môže byť použitý ako pre lahôdkovú kukuricu, tak aj pre zrelé klasy v semenárstve. V ponuke je rad výkonovo odstupňovaných modelov: KUS-4C, KUS-8C, KUS-12C a KUS-16C. Prevádzka stroja je
Viac informácií

SELEKTOR VZDUŠNÝ
AS-10B AirCleaner

Selektor vzdušný slúži na odstránenie ľahkých nečistôt z produktu (listy a pod.) prúdom vzduchu. Zariadenie má plynule regulovateľný účinok selcie (prúd vzduchu). Vibračný podávač zabezpečuje rovnomerný výkon a kvalitu selekcie s dvomi sitami pre odstránenie malých a veľkých
Viac informácií

PRAČKA ZRNA
FW-12A SeedWash

Komplexné potravinárske zariadenie s funkciou prania, flotácie, odstraňovania kameňov a preosievania. Pračka zrna je určená na čistenie hrášku a zrna lahôdkovej kukurice, prípadne iných produktov. V ponuke je niekoľko veľkostí a variant pre rôzne kapacitné
Viac informácií

ODZRŇOVAČ LAHÔDKOVEJ KUKURICE
KU-Z2 CornCut

Manuálne plnený odzrňovač lahôdkovej kukurice slúži na oddelenie zrna lahôdkovej kukurice od jadra klasov. V odzrňovači je použitý najnovší vo svete používaný typ orezávacej hlavy, čo zaručuje vysoký pracovný výkon vďaka lepšej priechodnosti klasov a vynikajúcu kvalitu
Viac informácií