VIBRAČNÁ DOPRAVA

FUNKCIA

Vibračný dopravný systém je určený na riadenie toku produktu na rôznych úrovniach spracovateľskej linky. Vibrátory sú zvyčajne prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka.

POPIS

Vo výrobných procesoch môže vibračný dopravný systém vykonávať nasledovné funkcie:

  • PLNENIE
  • ROZDEĽOVANIE
  • TRIEDENIE
  • ODVODNENIE

PLNENIE

Vibračné podávače sú určené na rovnomerný prísun zeleniny pre jej ďalšie spracovanie.

ROZDEĽOVANIE

Rozdeľovacie vibrátory sú určené na rovnomerné rozloženie toku zeleniny pozdĺž výrobnej linky. Rozdeľovacie vibrátory sa skladajú z nasledovných častí:

  • vibračný stôl
  • rezonančný vibračný rám
  • rám vibrátora

TRIEDENIE

ODVODNENIE

Odvodňovacie vibrátory sú určené na rozloženie produktu vodou cez celú šírku vibrátora. Voda sa odvádza na sito vibrátora.

KOMPLEXNÁ LINKA lahôdkovej kukurice

Pre vytvorenie komplexnej linky na spracovania lahôdkovej kukurice sú v ponuke okrem základných procesných strojov, ako sú odzrňovače alebo odlisťovače kukurice aj ďalšie stroje, ako sú vibračné triediace stoly, technologické zásobníky, komplexný dopravný systém (dopravníky, elevátory)
Viac informácií

KOMPLEXNÁ LINKA zeleného hrášku

Pre vytvorenie komplexnej linky na spracovanie zeleného hrášku sú v ponuke okrem základných procesných strojov aj ďalšie stroje, ako sú systém hydraulickej dopravy, technologické zásobníky, komplexný dopravný systém (dopravníky, elevátory), elektroinštalácia linky a jej
Viac informácií

KOMPLEXNÁ LINKA zelenej fazule

Pre vytvorenie komplexnej linky na spracovanie zelenej fazule v strukoch sú v ponuke okrem základných procesných strojov aj ďalšie stroje, ako sú vibračné podávače a rozdeľovače toku, technologické zásobníky, komplexný dopravný systém (dopravníky, elevátory), elektroinštalácia linky a
Viac informácií

KOMPLEXNÁ LINKA špenátu

Pre vytvorenie komplexnej linky na spracovanie špenátu sú v ponuke okrem základných procesných strojov, ako sú pračka špenátová, selektor vzdušný, čistiaci bubon, aj ďalšie stroje potrebné na vytvorenie celej výrobnej linky: komplexný dopravný systém (dopravníky, elevátory), 
Viac informácií