DRVIČ KUKURIČNÉHO ODPADU
WCH-20 WasteChopper

NOVINKA

FUNKCIA

Drvič kukuričného odpadu WCH-20 WasteChopper je určený na drvenie všetkých druhov odpadu z kukuričnej linky na konzistenciu, ktorá je určená pre nasledovné lisovanie do celkov vhodných ako palivo pre bio-plynné stanice.

POPIS

  • Drvič je navrhnutý na priame napojenie s lisom odpadu WP-20 WastePress.
  • Plne nerezová konštrukcia, okrem vyhradených strojných komponentov.
  • 7″ touch screen grafický farebný displej.
  • Napojenie na existujúci dopravný systém odpadov.
Drvič kukuričného odpadu, drvič odpadu, Waste Chopper, drvič bioodpadu
Lis odpadu, lis kukuričného odpadu, lis bioodpadu, Waste Press, drvič kukuričného odpadu
Lis odpadu, lis kukuričného odpadu, lis bioodpadu, Waste Press, drvič kukuričného odpadu
Lis odpadu, lis kukuričného odpadu, lis bioodpadu, Waste Press, drvič kukuričného odpadu
spracovanie odpadu z kukurice, príprava biomasy
spracovanie odpadu z kukurice, príprava biomasy

ŠPECIFIKÁCIA

Drvič kukuričného odpadu WCH-20 WasteChopper a Lis odpadu WP-20 WastePress sú navrhnuté tak, aby mohli tvoriť jedno komplexné zariadenie určené na spracovanie všetkých druhov biologického odpadu z kukuričnej linky a prípravu biomasy.

Výstupným produktom je sypká odpadová hmota, vhodná ako palivo pre bio-plynné stanice.

KOMPLEXNÁ LINKA lahôdkovej kukurice

Pre vytvorenie komplexnej linky na spracovania lahôdkovej kukurice sú v ponuke okrem základných procesných strojov, ako sú odzrňovače alebo odlisťovače kukurice aj ďalšie stroje, ako sú vibračné triediace stoly, technologické zásobníky, komplexný dopravný systém (dopravníky, elevátory)
Viac informácií

ODLISŤOVAČ KUKURICE
KUS-xx CornHusk

Odlisťovač kukurice Corn Husk slúži na čistenie kukuričných klasov od listov. Stroj môže byť použitý ako pre lahôdkovú kukuricu, tak aj pre zrelé klasy v semenárstve. V ponuke je rad výkonovo odstupňovaných modelov: KUS-4C, KUS-8C, KUS-12C a KUS-16C. Prevádzka stroja je
Viac informácií

ODZRŇOVAČ LAHÔDKOVEJ KUKURICE
KU-Z2 CornCut

Manuálne plnený odzrňovač lahôdkovej kukurice slúži na oddelenie zrna lahôdkovej kukurice od jadra klasov. V odzrňovači je použitý najnovší vo svete používaný typ orezávacej hlavy, čo zaručuje vysoký pracovný výkon vďaka lepšej priechodnosti klasov a vynikajúcu kvalitu
Viac informácií

DOPRAVNÝ SYSTÉM

Komplexný dopravný systém linky pozostáva z elevátorov a  dopravníkov vyrábaných na
Viac informácií