O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť POLLÁK ŠAĽA s.r.o., Diakovská 6245/9C, 927 01 ŠAĽA

 

Firma POLLÁK ŠAĽA vznikla v roku 1990. Spočiatku sa zaoberala projekčnou a konštrukčnou činnosťou .

O niekoľko rokov neskôr sa jej aktivity rozšírili aj o výrobu strojov a zariadení vlastných konštrukcií.

Týmto smerom sa rozvíja dodnes.

Hlavným cieľom firmy do budúcna je vývoj a výroba strojov pre potravinársky a drevospracujúci priemysel a špeciálnych strojov a zariadení.

Firma ponúka služby v oblasti vypalovania z plechov laserom (menšie hrúbky) a plameňom (hrúbky až do 150 mm).