Spinach processing machines, Line for spinach, Spinach processing, Food processing equipment

POLLÁK ŠAĽA s.r.o. vyvinula novú komplexnú výrobnú linku na špenát. Výrobná linka je určená pre spracovanie špenátu, dopravu produktu a odpadu. Linka je plne automatická a všetky stroje sú vyrobené z antikoróznej ocele. Linka je zvyčajne plne riadená PLC, s diaľkovým ovládaním a diagnostikou.

Stroje na spracovanie, dopravný systém a všetky konfigurácie linky na špenát sú navrhnuté so zameraním na:

  • minimalizovanie poškodenie produktu,
  • vysokú efektivitu práce,
  • minimálne investičné náklady,
  • maximálnu konečnú kvalitu produktu.

Komplexná linka na spracovanie špenátu sa skladá z nasledovných častí: